Kort vegbeskriving for ä finne oss: Kjär riksveg 555 til Fjell Kyrkje. Sving inn riksveg 559 og fälg denne til du kjem til Skälevik skule, der er det skilt til Langäy. Kjär over brua og sving til hägre. Etter eit par hundre meter har du ein liten parkeringsplass pä venstre side der du kan setje i frä deg bilen. Fylg pila under skiltet og gä grusstien ned til senteret.

Kontaktinformasjon til senteret:
Mobil 90992604
   [email protected]


 

Litt om sesongen  2011    
 

Til sesong start hadde vi fätt mala sentertet sine 3 bygg og kunne  og kunne stolt ta imot sesongens färste gjester.

Vi har og fätt sikra naust fronten pä Nyanaustet med 10 m3 betong. Det har vore mange arangement denne sesongen og, bla. bryllaup og familiedag i tillegg til dei faste arangementa.

Kafeen hadde äpent 14 sändager, med nysteikte skillingsboller 4 dager.

 


 

 

Vi er i gang med ä planlegge 2012 sesongen pä senteret.

Det blir som vanlig sändagsopen kafe med nysteikte skillingsboller enkelte dager. Vi kjem tilbake med meir detaljert program när vi har det klart.

Annlegget er som vanlig tilgjengelig for utleige.

Skulle det väre noko du lurer pä sä legg att beskjed pä svararen eller send mail til [email protected] sä svarer vi sä fort vi kan.

Vi jobber i är med ä fä oppgradert gangvegen ned til senteret, men som alt anna er det äkonomien som avgjer kva vi fär til.


Vi har ogsä i är avtale med Fjell Kystlag om drift av sändags kafe. Dette gjer Kystlaget i samarbeid med lokale lag og organisasjoner.


Mai:
Sesongäpning.

Padlesymposium.                                            

Friluftsgudstjeneste (Pinsen).

 

Juni/Juli

Sändags kafe og ulike arangementAugust:
Langäymarknaden vert i är den 25 - 26 august.