Vedlikehold av kulturarven

Norge har en rik kulturarv, selv om den kanskje ikke er like spektakulær som den vi finner i andre steder i verden, men den er allikevel av et slikt kaliber at man må ta vare på den. Vedlikehold av tradisjonsrike bygg er imidlertid noe som man ikke har vært så altfor flinke til i Norge opp gjennom årene, og Langøy hører muligens til unntaket.

Vi retter en spesiell oppmerksomhet mot de mange kirkebyggene i Norge, og det er trist å se på i hvilken forfatning mange av dem er. Man sliter med økonomien og refinansieringer nevnes som mulige løsninger for å løse problemene.

Den største utfordringen er den samme som med de norske bilveiene og jernbanen: etterslepet er enormt og midlene som trenges for å rydde opp i dette er formidable. Det er sannsynligvis snakk om milliardbeløp for å bevare kulturarven vår. Risikoen for at den forringes er så definitivt til stede og man kan derfor på mange sider si at det haster.

i enkelte tilfeller kommer private investorer på banen, men i forbindelse med kirkene er naturligvis dette en uaktuell løsning. Et eksempel på en vellykket involvering fra private investorer kan man se i Nusfjord. Der har det fantastisk flotte og gamle fiskeværet blitt tatt vare på på en framifrå måte, som man sier, men slike løsninger er jo kun aktuelle hvis de som skyter inn penger har muligheten til å tjene penger på sine investeringer. I et kirkebygg vil det derfor bli utrolig vanskelig. Da kan man egentlig bare krysse fingrene for at man får godhjertede sjeler til å donere penger uten krav om motytelser – og det skal nok vanskelig gjøres å finne.

Vi får enkelt og greit bare krysse fingrene for at noe vil skje på denne fronten og at man får en enda større fokus på å bevare den rike kulturarven vi faktisk har i Norge. Om noen år kan det være for sent og da kan mange av skattene våre være tapt for alltid.