Kunst og kultur

Kunst og kultur er to begreper som ofte går hånd i hånd, og som er et viktig fag for enhver elev og student som ønsker å velge seg ut en mer kunstnerisk retning i arbeidslivet. Men hva er egentlig kunst og er en kunstner noe alle kan kalle seg for?

I utgangspunktet så er ikke ‘kunstner’ en beskyttet tittel og er derfor noe som absolutt alle kan kalle seg. Men når det er sagt: det er jo ingen som gjør det med mindre de føler at de produserer noe som kan rettferdiggjøre en slik tittel. Så hva burde være tilstede før man kan kalle seg for kunstner? Jo, det bør vel være en viss produksjon av elementer som har en åndelig verdi kanskje?

Hvis vi ser nærmere på hva som står inne på utdannelsessiden Studenttorget står det en kort og fyndig forklaring av hva kunst er, hvilke grupper som utøver kunst og hva som må til for å kalle seg for en kunstner – og denne definisjonen er veldig interessant og på en måte oppklarende:

Kunstner er en meget bred yrkestittel som kan brukes om produsenter av mange forskjellige produkter eller åndsverk av estetisk verdi.

Det vanligste er å bruke yrkestittelen kunstner på for eksempel malere, fotografer, skulptører, musikere, grafikere, tegnere, filmkunstnere eller lydkunstnere. Det finnes også yrker som forfattere, dansere og skuespillere som også kan omtales som kunstnere fordi de framfører eller skaper et kunstnerisk verk.

Kunstner er ikke en beskyttet tittel, så hvem som helst kan velge å kalle seg kunstner.

Ja, ble du noe klokere av dette? Man kan i alle fall si at det kreves å ha et talent for kunst og at den estetiske sansen må være godt utviklet. Det er ingen dans på roser å bli kunstner og veien frem til målet kan være både lang og kronglete, og engasjement og tålmodighet er derfor veldig viktig!

Og når vi først skal være ærlige: hvor mye du kan tjene som kunstner vil selvsagt være avhengig av flere faktorer, deriblant antallet oppdrag, hvor mye du klarer å produsere og hvor mye du klarer å selge. Å leve som kunstner er meget vanskelig og mange er avhengig av tilleggsjobber for å få endene til å møtes.