Kulturstedet Langøy

Det har vært høy aktivitet på Langøy i godt over 100 år, og menneskene som har bygd opp stedet er nærmest for pionerer å regne!

Anders Nilsen Langøen (1851-1930) var én av nøkkelpersonene i så måte og da han tok over hjemgården etter faren i 1876 begynte ting å skje ganske fort.

Bygde naust

Landhandel Langøy stor
Noe av det første Langøen gjorde var å bygge seg et naust som han kunne bruke som salteri og til fôroppkjøp av sild og fisk. Her gikk det virkelig unna og da de lokale fiskerene ikke klarte å forsyne Langøen med nok fisk, gikk han til innkjøp av en stor kutter som bar det tradisjonsrike navnet S/K Mjølner, samt en litt mindre skøyte. Silda og fisken ble da lettsaltet ombord på båten og ført inn til land hvor en videreforedling ble gjennomført, og produktene gjort klar til eksport.

Den drifitge Langøen så også at det var behov for en skikkelig landhandel på stedet i slutten av 1878 ble det gamle naustet ominnredd og gjort om til en vaskekte krambu. I 1884 utvidet han forretningene sine ytterligere og fikk da oppført et bakeri med en innmurt bakerovn. Forretningene blomstret på Langøy og etter hvert ble det behov for et større plass til landhandelen, og denne ble da utvidet nedover mot havet, og på denne måten fikk man da et stort lager. Dette var en stor fordel ettersom man da kunne losse varene som kom inn direkte fra båtene og inn på lageret.

Slekten tok over

I 1930 var det tid for et generasjonsskifte og da tok Anders Langøens datter, Dorthea, og henne ektemann over handelen og bruket. Dorthea var en arbeidsgjern og hadde full kontroll over forretningene, mens ektemannen hennes tok seg av de tyngste løftene som driften innebar. Disse to fikk hele 11 barn som vokste opp, og mens mannen Ole ble 92 år ble Dorthea nesten 101 år gammel – og klar til det siste i både tanker og gjerning.

Anders Fjell, som var Oles og Dortheas sønn, og kona hans Magnhild overtok landhandelen i 1960 og drev den frem til 1970 da den ble lagt ned. På 1980-tallet ble også gårdsbruket avviklet.