Finansiering av vedlikehold

Vedlikehold av gamle og verneverdige bygg er en kostbar affære og mye av årsaken til det er at man må ha inn spesialkompetanse for å ivareta byggverkene på en best mulig måte. Det er ikke noe en ufaglært hobbysnekker gjør på egen hånd for å si det slik. Problemet oppstår gjerne når slike prosjekter skal finansieres, og her er det ikke bestandig like lett å vite hva man skal gjøre. Enkelte ganger vil det være penger å hente fra det offentlige, men dette er langt i fra noen regel. Som regel kreves det både lånefinansiering og investorer, men heller ikke dette er like lett å få til bestandig.

Faktum er at bankene nå for tiden strammer igjen pengesekken og det går ut over de som har behov for lån, men dette skal man naturligvis også ha forståelse for. Gjeldssituasjonen i Norge i dag er alt annet enn lystig lesning og dette har ført til at myndighetene har bedt bankene om å være mer tilbakeholdne i forhold til å låne ut penger. Nå skal det adskillig større sikkerhet på bordet fra lånekundenes side, og det er det ikke alle som kan fremvise.

For mange, og kanskje spesielt prosjekter hvor det er restaurering og vedlikehold, så vil den eneste løsningen være å ty til de usikrede alternativene selv om det er dyrere. Man må nesten regne på hva som blir dyrest: et slikt lån eller å la en bygning forfalle? Vi er rimelig klare i vårt syn på akkurat dette, og har man ingen valg så har man faktisk ingen valg.